Видове сканиране при системите за видеонаблюдение

Posted: 12/10/2012 in Полезна Информация

Сканиране с наслагване е техника използвана при изобразяване на картина на телевизионните монитори с катодни лъчеви тръби. Екрана се състои от минимум 576 хоризонтални линии. Разделят се логически и програмно тези линии на четни и нечетни като сканира първо едните редове след това другите като опреснява прочетената информация със скорост 30 кадъра в секунда. Малкото забавяне получавано докато се опреснят редовете създава ефект на размиване на кадрите. Това е защото само половината редове(тези които се четат в момента) успяват да заснемат движеща се фигура докато останалите редове чакат да бъдат опреснени.

Сканирането с наслагване е използвано дълго време при аналоговите камери за видеонаблюдение, телевизионно и VHS видеозаписване. Независимо че вече съществуват по-съвременни технологии, при определени условия то е незаменима техника за възприемане и записване на видеонаблюдение.

Технологията за визуализация се изменя коренно с установяването на TFT, LCD монитори и това налага създаването на алтернативен метод за пренасянето на изображението до екрана и така се появява прогресивното сканиране.
Две са основно използваните сканиращи системи NTSC и PAL. NTSC е базирана на 525 хоринзонтални линии, 60полета/30рамки за секунда на 60Hz система за предаване и визуализация на видео изображения. NTSC е система за сканиране с наслагване в която всяка рамка сканира две полето, всяко от които се състои от 262 линии и които се комбинират за получаване на образ от общо 525 линии. NTSC е официалния аналогов видео стандарт в Северна Америка, както и в Тайван и Япония.

PAL системата е предпочитана в останалата част от света за транспортиране на аналогов телевизионен видео сигнал и се базира на 625 линии, 50полета/25 рамки за секунда на 50 Hz. Сигнала си прилича с този на NTSC системите по това че е с наслагване на две полета съставени отделно от 312 хоринзонтални линии. PAL стандарта осигурява по-високо качество на картината, най-вече заради по-големия брой сканирани линии.

Advertisements

Коментари са забранени.