Интегрирани системи за видео контрол

Posted: 08/10/2012 in Системи за сигурност

Системите за видеонаблюдение притежават функционалност отвъд стандартните възможности за визуално предаване на записите и тяхното надеждно записване.

Те могат да анализират картината от камерата и да стартират предварително зададени процеси при изпълнението на предварително зададени условия.

Например възможни функционалности на интегрираните системи за видеонаблюдение са:

  •  да се преброят преминалите автомобили за единица време
  • да следят броя на посетителите в дискотеката да не превишава определено число
  •  да следят за коректност на поведението на обектите и да съобщава за движение извън предварително регламентираните възможности.

Като средство за осигуряване на по-висока безопасност е важно да се отбележи че е възможна интеграция на системата за видеонаблюдение със противопожарната система и така да повиши разкриваемостта на умишлените палежи.
Камерите са просто очите на системата. Какво се случва със записания сигнал след това зависи основно от конфигурацията на системата за анализ и възпроизвеждане на картината.

Една система за видеонаблюдение може да бъде нагласена по такъв начин, че ако засече движение в предварително зададен времеви отрязък, да сигнализира чрез sms или email съобщение.

Системите за видео контрол действат изключително ефективно при борбата със кражбите от магазини. Тяхната полезност се увеличава значително, ако в магазина бъде поставен голям екран на който да се виждат от всички записите от видеокамерите. В България сме още твърде далече от подобни скъпи охранителни мерки, но в САЩ подобни техники отдавна са широко разпространени.

Advertisements

Коментари са забранени.